پنجشنبه 6 مهر 1402   11:20:06
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر یداله قاسمی پور

دکتر یداله قاسمی پور

دکتر یداله قاسمی پور

سمت: مسئول پیگیری امور گروه روانشناسی

تلفن داخلی: 409

صفحه خانگی: http://research.malayeru.ac.ir/~YGhasemipour