مناقصه ها و مزایده هابيشتر
1399/3/13 سه‌شنبه آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای
آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای: عملیات اجزایی تکمیل محوطه سازی مهمانسرا، آسفالت پارکینگ دانشکده کشاورزی و ساخت اتاقک برق قسمت شرقی سایت مرکزی دانشگاه ملایر
فايلها
آگهي نوبت دوم مناقصه عمومي يک مرحله اي.pdf 123.344 KB آگهی نوبت دوم مناقصه عمومی یک مرحله ای
نسخه قابل چاپ