چهارشنبه 6 تیر 1403   00:01:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1402/6/27 دوشنبه اطلاعیه تکمیل مراحل ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1402 (استعداد درخشان) دانشگاه ملایر
بدینوسیله به آگاهی می رساند افراد ذیل که به عنوان پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون آزمون 1402 (سهمیه استعداد درخشان) اطلاعات آنها در سایت سازمان سنجش وارد شده است، می بایست جهت تکمیل مراحل ثبت نام خود شامل بررسی صلاحیت عمومی به لینک مندرج در زیر (دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشجو): 
https://sd.sanjesh.org/Details.aspx?id=4133
 مراجعه نموده و ضمن مطالعه موارد مندرج در آن، فایل pdf فرم صلاحیت عمومی 1402 را دانلود و پرینت کرده و سپس با دقت و قلم خوانا تکمیل نماید. همچنین دانشجو می بایست مدارک مورد نیاز زیر را به کارشناس دفتر استعداد درخشان دانشگاه ملایر (خانم خالقی) جهت ارسال رسمی به دبیرخانه هیئت مرکزی گزینش دانشجو تحویل دهد.
مدارک مورد نیاز: 
1- فرم تکمیل شده صلاحیت عمومی 1402 ( همراه با الصاق عکس پرسنلی رنگی در محل خود) – دو نسخه
2- کپی کارت ملی – دو نسخه
3- کپی صفحه اول شناسنامه – دو نسخه
4- حکم کارگزینی (فقط برای شاغلین) – دو نسخه
5- رسید فیش واریزی به مبلغ 2140000 ریال به شماره حساب یا کارت ذکر شده
     (اصل و یک نسخه کپی)