جمعه 29 تیر 1403   02:39:09
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
ارتباط با دانشگاه
1389/2/29 چهارشنبه

آدرس سازمان مرکزی:  کیلومتر 4 جاده ملایر - اراک - دانشگاه ملایر
کدپستی: 95863-65719

آدرس پردیس دانشکده های فنی و مهندسی:  ملایر - بلوار پرستار - پردیس دانشکده های فنی و مهندسی دانشگاه ملایر

تلفن سازمان مرکزی:   32456518 و 32456519 و 32456520 کد ملایر 081 می باشد.

تلفن  پردیس دانشکده های فنی و مهندسی:      081-32233113-4

پست الکترونیک روابط عمومی دانشگاه:   pr@malayeru.ac.ir   و  pr.malayeru@gmail.com      راهنمای تلفن دانشگاه ملایر
 
1