چهارشنبه 2 خرداد 1403   12:44:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اطلاعیه هابيشتر
1401/12/9 سه‌شنبه اطلاعیه ثبت نام وام های دانشجویی ضـمن آرزوي سـلامتی و توفیق براي همه دانشــجویان و دانشــگاهیان عزیز به پیوست جـدول مبالغ و زمانبندي اعطاي وام هاي دانشـجویی در نیمسال دوم سال تحصیلی 1402-1401به همراه فایل راهنماي سامانه جدید و یکپارچه صـندوق رفاه دانشجویان جهت استحضار و اقدام لازم اعلام می گردد.
  • سامانه یکپارچه صندوق رفاه از روزدوشنبه  15  اسفند 1401 تا روزجمعه  15 اردیبهشت 1402  در مرحله اول برای  دانشــجویان واجد شرایط  و متقاضی دریافت وام تحصیلی و شهریه فعـال خـواهـد بود.
  •  نظر به اینکه پرداخت وام به دانشـجو صـرفًا ازطریق سامانه https://refah.swf.ir  خواهـد بود، لـذا مطالعه دقیق فایل راهنماي پیوست توسط دانشجویان (جهت ایجاد نام کاربري، تشـکیل پرونده (براي متقاضیان فاقد پرونده فایل راهنما کامل مطالعه شود) و ثبت درخواست وام (صفحه 15و 16 راهنما) در مهلت مقرر) بسیار حائز اهمیت است.
  • شـرایط، ضوابط، مبالغ و زمان شـروع ثبت نام وام ودیعه مسـکن و ضروري نیز در مرحله بعـدي متعاقبًا اطلاع رسانی خواهدشد.
  • ارائه و ثبت اطلاعات سند تعهد جدید (داراي شماره شناسه و رمز تصدیق) وگواهی کسرازحقوق ضامنین توسط دانشـجویانی که در نیمسال تحصـیلی جاري براي اولین بار تقاضاي دریافت وامهاي صـندوق را دارنـد الزامی است. بدیهی است مسئولیت صحت سنجی سند تعهد و گواهی کسر از حقوق ضامنین بر عهده دانشگاهها خواهد بود
  • اطلاعیه مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده

 
فايلها
راهنماي سامانه يکپارچه صندوق رفاه دانشجويان.pdf 1.24 MB