سه‌شنبه 5 تیر 1403   23:09:52
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

اخبار

دستور العمل حفاظتی ایام تعطیلات نوروز 1398 در دانشگاه

نحوه تردد افراد در دانشگاه

ضروری است رؤسای دانشکده ها و مدیران واحدها قبل از شروع تعطیلات، مشخصات مسئولین قسمتهای مختلف واحد مربوطه را شامل(نام و نام خانوادگی، سمت، آدرس و تلفن‌های منزل و همراه) را تهیه و به اداره حفاظت فیزیکی و انتظامات دانشگاه ارسال نمایند تا در صورت نیاز در اسرع وقت مورد بهره برداری قرار گیرد.

 
کنترل تردد افراد و ورود و خروج با کارت شناسایی دانشگاهی خواهد بود. اخذ مجوز تردد به شرح ذیل می باشد:

1.       مراجعه اعضای محترم هیات علمی به دانشکده ها، برابر مقررات در ایام تعطیل مجاز می باشد.

2.       سایر همکاران محترم دانشگاهی و کلیه شاغلین دارای کارت شناسایی دانشگاه و ... که نیاز دارند در ایام تعطیلات به محل کار تردد داشته باشند، بایستی درخواست خود را تا تاریخ 28 اسفند 97 به حفاظت فیزیکی ارسال و پیگیری نمایند تا پس از تایید مدیر مربوطه این امکان برایشان فراهم گردد. در غیر این صورت تردد افراد، مجاز نمی باشد و مسئولیت آن بعهده واحد مربوطه خواهد بود.

3.       تردد دانشجویان محترم در ایام تعطیلات به واحدها ممنوع می باشد، به استثنای دانشجویانی که جهت انجام پروژه تحقیقاتی تردد آنها ضرورت داشته باشد. لذا مقتضی است دانشجویان مذکور درخواست خود را تا تاریخ 28 اسفند 97 به حفاظت فیزیکی ارسال و پیگیری نمایند تا پس از تایید مدیرگروه مربوطه و پس از آن رئیس دانشکده این امکان برایشان فراهم گردد. در غیر این صورت تردد افراد، مجاز نمی باشد و مسئولیت آن بعهده واحد مربوطه و دانشجو خواهد بود.

4.       کلیه شاغلین فاقد کارت شامل رانندگان، پیمانکاران اعم از ساختمانی، فضای سبز، تغذیه، خوابگاهها و غیره در صورت نیاز به تردد در ایام تعطیلات می بایست با مراجعه به مسئول امور عمومی یا امور دانشجویی تا نسبت به ارسال در خواست آنان به حفاظت فیزیکی اقدام شود، انتظامات درب های ورودی موظفند نظارت دقیق برتردد این قبیل افراد داشته باشند.

 

نکات بسیار مهم

1.        مسئولین محترم واحدها می بایست هرگونه فعالیت اجرائی در مجموعه خود از قبیل تعمیرات، رنگ آمیزی و ... را به همراه مشخصات پیمانکاران و عوامل مرتبط، زمان شروع و پایان فعالیت را تا تاریخ 28 اسفند 97 جهت نظارت و کنترل ترددها به اداره انتظامات ارسال نمایند.

2.       ضروری است مسئولین محترم امور عمومی دانشگاه، دانشکده عمران و معماری و تاسیسات، طی مدت مذکور به نحو مقتضی از فعال بودن سیستم های هشدار دهنده ضد سرقت و آتش سوزی، قطع برق دستگاه های غیر ضروری و خاموش بودن تاسیسات حرارتی، بستن شیرگاز آبدارخانه ها، کنترل شیرهای سرویس های بهداشتی، قفل بودن درب های آزمایشگاه ها، کارگاه ها، کتابخانه ها، انبارها، بازبودن آب راه پشت بام ها باتوجه به فصل بارندگی، بازدید دیگر اماکن مورد نیاز و پارک خودروهای دولتی در پارکینگ ها و استفاده از قفل مناسب اطمینان حاصل نمایند.

3.       به نحو مقتضی به اطلاع کلیه همکاران دانشگاهی رسانده شود به منظور کنترل بهتر محیط دانشگاه و پیشگیری از هرگونه حوادث غیرمترقبه در ایام تعطیلات از آوردن همراه (فرزندان، دوستان، آشنایان و ...) خودداری نمایند. ضمن اینکه پرسنل محترم انتظامات موظفند از ورود افراد متفرقه به داخل واحدها جلوگیری نمایند.

4.       پارک خودروها به صورت شبانه روزی در محوطه دانشگاه بدلیل مسائل ایمنی و امنیتی در ایام تعطیل ممنوع می باشد.

5.       شایسته است مسئولین محترم دانشکده ها و واحدها درایام تعطیلات به طریق مقتضی از واحد مربوطه سرکشی و یا کسب اطلاع نمایند.

 

مدیریت حراست دانشگاه