یکشنبه 3 تیر 1403   15:38:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

گالری تصاویر

چهارشنبه 22 دی 1395 دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده های معزز شهدا
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید یاری   
1395/10/22 چهارشنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید یاری
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید نوری   
1395/10/22 چهارشنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید نوری
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید مهدی عبدالملکی   
1396/9/14 سه‌شنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید مهدی عبدالملکی
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید جمشید بیات   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید جمشید بیات

دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید یاری   
1395/10/22 چهارشنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید یاری
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید محمدرضا رجبی   
1396/9/14 سه‌شنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید محمدرضا رجبی
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید مهدی عبدالملکی   
1396/9/14 سه‌شنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید مهدی عبدالملکی
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید رضا ترکمن   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید رضا ترکمن

دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید نوری   
1395/10/22 چهارشنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید نوری
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید محمدرضا رجبی   
1396/9/14 سه‌شنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید محمدرضا رجبی
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید جمشید بیات   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید جمشید بیات
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید رضا ترکمن   
1396/11/23 دوشنبه
دیدار مسئولین دانشگاه ملایر با خانواده معزز شهید رضا ترکمن