جمعه 29 تیر 1403   02:57:50
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی افراد

دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

سمت: رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن محل کار: 32457315

تلفن داخلی: 218

سوابق تحصیلی:
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی