دوشنبه 13 آذر 1402   03:25:29
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی افراد

دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

دکتر حامد چگینی

سمت: رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

تلفن محل کار: 32457315

تلفن داخلی: 218

سوابق تحصیلی:
دکتری حقوق جزا و جرم شناسی