شنبه 19 آذر 1401   09:56:14
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
امور دانشجویی
داود صلواتی

داود صلواتی

داود صلواتی

سمت: مدیر امور دانشجویی

تلفن محل کار: 32355460

تلفن داخلی: 302