سه‌شنبه 8 خرداد 1403   08:43:32
1398/7/10 چهارشنبه
درباره امور دانشجویی
1389/2/29 چهارشنبه
مدیریت امور دانشجویی با دریافت آیین نامه ها و تصمیمات مدیریتی معاونت دانشجویی، با مشارکت کارشناسان مربوطه در این حوزه، اقدام به برنامه ریزی برای اجرای تصمیمات با هدف ارائه خدمات بهتر به دانشجویان خواهد نمود و دستورالعمل های اجرایی لازم در این زمینه را تهیه و تدوین و به بخشهای مختلف ابلاغ می نماید. همچنین با دریافت بازخوردهای دانشجویی و کارشناسی مختلف حاصل از اجرای برنامه ها، اقدام به ارتقای کمیت و کیفیت برنامه و سیاستهای اجرایی این حوزه می نماید. همچنین دانشجویان دیدگاه ها و در خواستهای خود را در زمینه های مختلف خوابگاهی، تغذیه و رفاه به این مدیریت ارائه می دهند که ضمن بررسی های کارشناسی، خدمات لازم به آنها ارئه خواهد شد.
بطور کلی می توان اهداف و برنامه های مدیریت امور دانشجویی را به اختصار به شرح زیر بیان کرد:

- اجرای خط مشی های تعیین شده دانشگاه در زمینه امور دانشجویی
- نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای ادارات تابعه (امور خوابگاهها، تغذیه، رفاه و ....)
- ایجاد هماهنگی در برنامه های رفاهی و خدماتی دانشجویان به منظور اثر بخشی هر چه بیشتر آنها
- فراهم نمودن وسایل رفاهی دانشجویان و ایجاد رغبت در آنان برای مشارکت فعالانه در برنامه های امور دانشجویی
- تهیه و تنظیم قراردادهای پیمانکاری بخش های مختلف مرتبط با امور دانشجویی
- نظارت بر تهیه و تدارکات مواد غذایی مورد نیاز رستوران های دانشگاه
- کنترل کیفیت و کمیت مواد غذایی دانشجویان و برنامه غذایی و رعایت اصول بهداشتی در تمامی مراحل پخت و پز
- نظارت بر عملکرد پیمانکار رستورانهای دانشگاه در تمامی مراحل، از خرید و تهیه مواد غذایی تا نگهداری و پخت و توزیع غذا هم در دانشگاه و هم در محیط خوابگاه
- مدیریت خوابگاههای دولتی و نظارت و کنترل خوابگاههای خودگردان
- پیگیری و رفع مشکلات مختلف دانشجویان ساکن در خوابگاهها
- پیگیری تجهیز و نوسازی خوابگاه های دانشجویی
- نظارت بر عملکرد سرپرستان و مدیران خوابگاهها به منظور رعایت دستورالعملها و پروتکل های خوابگاه داری (مدیرت ورود و خروج، ایمنی، بهداشت و ...) و بهبود سطح رفاه دانشجویان در محیط خوابگاه
- کنترل و نظارت بر فعالیت و عملکرد پیمانکار نقلیه و اتوبوسهای ایاب و ذهاب دانشجویان
- پیگیری مسائل مربوط به ایمنی، سلامت و تجهیز و نوسازی ناوگان حمل و نقل دانشجویان
- برنامه ریزی، درخواست و پیگیری وامهای مختلف دانشجویی از وزارت علوم و تامین منابع مالی لازم برای وامهای دانشجویان
- برنامه ریزی برای تعیین و نظارت برکار دانشجویی در بخش های مختلف دانشگاه
- رسیدگی و پیگیری امور مربوط به موضوعات مختلف صندوق رفاه دانشجویان و بهبود و ارتقا عملکرد واحد تسویه حساب دانشجویی.
- رعایت/ پیگیری/ عملیاتی کردن و .... مصوبات کمیته انضباطی در مورد دانشجویان
 
امکانات دانشجویی و رفاهی
فایل ها