دوشنبه 13 آذر 1402   04:08:12
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
آئین نامه های اداره رفاه و خدمات دانشجویی
دوشنبه 4 مرداد 1389 پرداخت بدهی به صورت یکجا

افراد در شرایط زیر می‌بایست بدهی خود را به صورت یکجا به صندوق رفاه دانشجویان پرداخت نمایند : 

 1ـ استفاده کنندگان از ودیعه مسکن.

2ـ دانش آموختگان قبل از اردیبهشت 76.

3ـ دانشجویانی که از تحصیل انصراف می دهند.

4ـ دانشجویانی که از ادامه تحصیل محروم شده اند (اخراجی).

5ـ دانشجویان انصرافی و اخراجی که با رای کمیسیون موارد خاص به دوره شبانه منتقل می‌شوند.( تذکر 1)

6ـ کسانی که بخواهند به صورت آزاد در خارج از کشور ادامه تحصیل دهند.

7ـ کسانی که بخواهند در مراکزآموزش عالی وابسته به سازمان های دولتی ادامه تحصیل دهند.

8ـ دارندگان دفترچه اقساط که بیش از 3 بار متوالی در پرداخت اقساط بدهی تاخیر نمایند.

9ـ متقاضیان ادامه تحصیل در دوره های معادل و یا پایین تر از مقطع تحصیلی که گذرانده اند.

10ـ کسانی که بخواهند پس از ترک تحصیل (انصراف، اخراج) در آزمونهای ورودی دانشگاهها شرکت نمایند.

11ـ دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور که از مزایای کمک هزینه دانشجویان خارج

 بهره مند بوده اند. (بر اساس معادل ریالی نرخ رسمی ارز )

12ـ دانشجویانی که بدهی دیرکرد تخلیه خوابگاه دارند.

13ـ دانشجویان انتقالی به موسسات آموزش عالی غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری.

14ـ دانشجویان انتقالی به دانشگاه پیام نور ، دوره‌ شبانه و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی . ( تذکر 2 )

15ـ دانش‌آموختگانی که قصد دریافت اصل مدرک و ریز نمرات تحصیلی را دارند.

16ـ دانشجویان مبتکر که طرح خود را به صورت کامل اجرا نکرده باشند .

 

 تذکر1 : این قبیل دانشجویان در صورت ارائه گواهی عدم توان مالی از طرف دانشگاه با پرداخت نقدی 10 % کل بدهی ، مابقی بدهی خود را به صورت اقساط بعد از پایان تحصیل پرداخت خواهند کرد .

تذکر2  : این قبیل دانشجویان در صورت ارائه گواهی عدم توان مالی از طرف دانشگاه مبدا با پرداخت نقدی  20% کل بدهی ، می‌توانند مابقی بدهی خود را در طی تحصیل با سپردن سند تعهد پرداخت کنند و مجاز به دریافت مجدد وام نمی‌باشند.