پنجشنبه 27 مرداد 1401   04:08:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
افراد
دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

دکتر علیرضا سلیمانی

سمت: سرپرست گروه حمایت از استعدادهای درخشان

تلفن محل کار: 32355357

تلفن داخلی: 228