پنجشنبه 6 مهر 1402   12:11:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
احسان ابراهیمی

احسان ابراهیمی

احسان ابراهیمی

سمت: دبیر کمیته انضباطی بدوی دانشجویان

تلفن محل کار: 32355417

تلفن داخلی: 310