چهارشنبه 2 خرداد 1403   12:50:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
علیرضا صادق پور

علیرضا صادق پور

علیرضا صادق پور

سمت: کارشناس خوابگاه برادران

تلفن محل کار: 32457395

تلفن داخلی: 307