پنجشنبه 6 مهر 1402   11:25:00
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
علیرضا صادق پور

علیرضا صادق پور

علیرضا صادق پور

سمت: کارشناس خوابگاه برادران

تلفن محل کار: 32456509

تلفن داخلی: 307