سه‌شنبه 5 تیر 1403   23:55:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

مناقصات و مزایدات

1402/6/14 سه‌شنبه منقضی شده است فراخوان مزایده عمومی اجاره بوفه های دانشگاه ملایر در سال تحصیلی 1402-1403
دانشگاه ملایر در نظر دارد مزایده عمومی اجاره بوفه های دانشگاه ملایر در سال تحصیلی 1402-1403 به شماره 5002000050000001 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مزایده ‌گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس https://www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار مزایده درسامانه تاریخ 1 شهریور 1402 می‌باشد.
مهلت زمانی بازدید : 13 لغایت 23 شهریور 1402
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 9:00 صبح روز چهارشنبه 29 شهریور 1402
زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10:00 صبح روز چهارشنبه 29 شهریور 1402
اطلاعات تماس دستگاه مزایده گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مزایده و ارائه پاکت
الف : آدرس ملایر، کیلومتر 4 جاده ملایر- اراک، دانشگاه ملایر و تلفن 08132456502
اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه
مرکز تماس: 41934 - 021
دفتر ثبت نام: 88969737 و 8519376