پنجشنبه 10 اسفند 1402   23:23:34
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

اخبار و نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

سخنرانی علمی آنلاین با عنوان: مطالعات آینده و نقش آن در سیاست گذاری عمومی آدرس پخش آنلاین سخنرانی
منبع: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
فايلها
سخنراني علمي آنلاين با عنوان مطالعات آينده و نقش آن در سياست گذاري عمومي.pdf 33.488 KB