پنجشنبه 10 اسفند 1402   21:17:31
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
اخبار فرهنگی و اجتماعیبيشتر


1402/6/31 جمعه کارگاه گزارش نویسی ویژه جشنواره حرکت برگزار شد واحد انجمن های علمی کارگاهی مختص گزارش نویسی جشنواره حرکت با حضور دانشجویان واعضاء فعال انجمن های علمی برگزار نمود.
در این کارگاه آقای دکتر امید زهتاب ور به عنوان مدرس کارگاه،  آیین نامه جشنواره حرکت را همراه با راهکارهایی در جهت توانمند سازی آثار در جهت شرکت در حوزه های رقابتی مختلف جشنواره  برای دانشجویان تشریح نمودند.کارگاه در بازه زمانی 5 ساعت برگزار شد و با پرسش و پاسخ دانشجویان انجمن علمی خاتمه یافت .