سه‌شنبه 1 مهر 1399   07:51:08
معرفی کارکنان
دکتر فرشید میرزائی
فوزیه منصوریان
دکتر نسرین حسن زاده
دکتر محمدرضا علیمرادی
دکتر فرشاد سلیمانی
دکتر جواد غلامی
مرضیه کهندل
سیامک جعفری
  • 1392/11/2 چهارشنبه سیامک جعفری رئیس گروه فناوری اطلاعات و خدمات رایانه
جمال ابوالحسنی
مریم ملکی
  • 1394/2/21 دوشنبه مریم ملکی مسئول پشتیبانی و خدمات نرم افزاری
حسین عبدلی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه حسین عبدلی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده عمران و معماری
زهرا شعبانی
فاطمه شفیعی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه فاطمه شفیعی سرپرست کتابخانه دانشکده عمران و معماری
پری محمدی
  • 1394/2/22 سه‌شنبه پری محمدی کارشناس کتابخانه و مسؤل خدمات فنی و فهرست نویسی
معصومه نوروزی
علی شریفی
سید مهدی موسوی
علی برخورداری
1