پنجشنبه 5 خرداد 1401   14:49:45
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنان
مرضیه کهندل

مرضیه کهندل

مرضیه کهندل

سمت: مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری

تلفن محل کار: 32355491

تلفن داخلی: 320

دورنگار: 32355491

پست الکترونیکی: m.kohandel@malayeru.ac.ir

سوابق تحصیلی:
کارشناسی ریاضی