جمعه 4 فروردین 1402   14:33:30
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهیار یوسفی

دکتر مهیار یوسفی

دکتر مهیار یوسفی

سمت: سرپرست گروه مهندسی معدن

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MYousefi