چهارشنبه 19 بهمن 1401   19:39:18
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهیار یوسفی

دکتر مهیار یوسفی

دکتر مهیار یوسفی

سمت: سرپرست گروه مهندسی معدن

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MYousefi