چهارشنبه 19 بهمن 1401   19:24:36
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر محمدجواد محمدزمانی

دکتر محمدجواد محمدزمانی

دکتر محمدجواد محمدزمانی

سمت: سرپرست گروه مهندسی برق

تلفن داخلی: 568

پست الکترونیکی: mzamani@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MJMohammadZamani