دوشنبه 20 آذر 1402   11:39:45
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مرتضی چوبین

دکتر مرتضی چوبین

دکتر مرتضی چوبین

سمت: سرپرست گروه مهندسی برق

تلفن داخلی: 515

صفحه شخصی: https://research.malayeru.ac.ir/~Mchobin