شنبه 1 آبان 1400   23:53:10
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر علیرضا سوری

1395/3/24 دوشنبه

دکتر علیرضا سوری

سمت: رئیس دانشکده فنی و مهندسی

تلفن محل کار: 32355465

تلفن داخلی: 565

پست الکترونیکی: arsouri@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~ARSouri/