پنجشنبه 20 بهمن 1401   16:02:54
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی کاظمی

دکتر مهدی کاظمی

دکتر مهدی کاظمی

سمت: سرپرست گروه مهندسی مکانیک

تلفن محل کار: 32233113-4

تلفن داخلی: 226

پست الکترونیکی: m.malayeruni@gmail.com

پست الکترونیکی2: kazemi@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MKazemi