یکشنبه 19 آذر 1402   08:47:26
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر علیرضا آذریون

دکتر علیرضا آذریون

دکتر علیرضا آذریون

سمت: مدیر گروه عمران

تلفن محل کار: 32228978

تلفن داخلی: 252

پست الکترونیکی: azarioon@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~ARAzarioon