یکشنبه 30 شهریور 1399   05:11:25
معرفی افراد
طالب شیرزادی

1391/9/21 سه‌شنبه

طالب شیرزادی

سمت: مسئول دفتر ریاست دانشکده عمران و معماری

تلفن محل کار: 32232346

تلفن داخلی: 201