جمعه 2 آبان 1399   11:45:20
معرفی کارکنان
دکتر فاطمه ساریخانی

1393/10/22 دوشنبه

دکتر فاطمه ساریخانی

سمت: کارشناس انجمن های علمی

تلفن محل کار: 32355423

تلفن داخلی: 344

پست الکترونیکی: Sarikhai_fateme@yahoo.com