پنجشنبه 27 مرداد 1401   04:08:57
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر راضیه زارع گنبدی

دکتر راضیه زارع گنبدی

دکتر راضیه زارع گنبدی

سمت: سرپرست گروه فیزیک

تلفن داخلی: 354

نشانی:

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~RZaregonbadi