یکشنبه 19 آذر 1402   09:02:30
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
مسعود دائمی

مسعود دائمی

مسعود دائمی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده علوم پایه

تلفن محل کار: 32355449

تلفن داخلی: 352