دوشنبه 13 تیر 1401   20:51:01
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر زهرا وارسته خانلری

دکتر زهرا وارسته خانلری

دکتر زهرا وارسته خانلری

سمت: مدیر گروه علوم و مهندسی خاک

تلفن داخلی: 475

پست الکترونیکی: z.khanlari93@gmail.com