دوشنبه 13 تیر 1401   00:49:38
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مجتبی یاری

دکتر مجتبی یاری

دکتر مجتبی یاری

سمت: مدیرگروه علوم دامی

تلفن داخلی: 424

پست الکترونیکی: mojyari@gmail.com

سوابق تحصیلی:

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MYari