دوشنبه 13 آذر 1402   04:23:30
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهشید دشتی

دکتر مهشید دشتی

دکتر مهشید دشتی

سمت: سرپرست معاونت دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن داخلی: 391

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MDashti