پنجشنبه 6 مهر 1402   12:15:14
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی راسخی کازرونی

دکتر مهدی راسخی کازرونی

دکتر مهدی راسخی کازرونی

سمت: مسئول پیگیری امور گروه آمار

تلفن داخلی: 389

پست الکترونیکی: rasekhimahdi@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MRasekhi