یکشنبه 3 تیر 1403   16:51:55
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر مهدی راسخی کازرونی

دکتر مهدی راسخی کازرونی

دکتر مهدی راسخی کازرونی

سمت: مسئول پیگیری امور گروه آمار

تلفن داخلی: 389

پست الکترونیکی: rasekhimahdi@gmail.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~MRasekhi