یکشنبه 30 شهریور 1399   05:07:35
معرفی افراد
دکتر محمد آتله خانی

1393/12/20 چهارشنبه

دکتر محمد آتله خانی

سمت: سرپرست گروه آمار و کاربردها

تلفن داخلی: 389

پست الکترونیکی: m_akhani@yahoo.com