یکشنبه 30 شهریور 1399   06:07:57
معرفی افراد
غلام حسین می آبادی

1391/10/2 شنبه

غلام حسین می آبادی

سمت: کارشناس آموزش دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355489

تلفن داخلی: 382