پنجشنبه 6 مهر 1402   12:16:35
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
کبری مولوی

کبری مولوی

کبری مولوی

سمت: کارشناس دفتر ریاست دانشکده علوم ریاضی و آمار

تلفن محل کار: 32355466

تلفن داخلی: 381