شنبه 29 شهريور 1399   06:30:08
معرفی کارکنانبيشتر
ابراهیم فراهانی

1394/3/17 يكشنبه

ابراهیم فراهانی

سمت: مسئول انبار مرکزی

تلفن محل کار: 32355427

تلفن داخلی: 262