دوشنبه 13 تیر 1401   19:29:01
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنانبيشتر
دکتر علی مقدسی

دکتر علی مقدسی

دکتر علی مقدسی

سمت: سرپرست معاونت اداری و مالی

تلفن محل کار: 32355392

تلفن داخلی: 240

پست الکترونیکی: finance@malayeru.ac.ir

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~amoghadasi