پنجشنبه 27 مرداد 1401   04:01:50
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی کارکنانبيشتر
فاطمه صفری

فاطمه صفری

فاطمه صفری

سمت: کارشناس دبیرخانه مرکزی

تلفن محل کار: 32355388

تلفن داخلی: 257

پست الکترونیکی: f.safari97@yahoo.com