چهارشنبه 2 اسفند 1402   04:21:02
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی کارکنان

معصومه مطلبی

معصومه مطلبی

معصومه مطلبی

سمت: کارشناس دفتر معاونت آموزشی و برنامه ریزی درسی

تلفن محل کار: 32457359

تلفن داخلی: 284