یکشنبه 30 شهریور 1399   05:13:48
معرفی کارکنانبيشتر
دکتر بختیار فتاحی

1397/8/29 سه‌شنبه

دکتر بختیار فتاحی

سمت: نماینده دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست درگروه برنامه ریزی آموزشی