پنجشنبه 10 اسفند 1402   23:17:03
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید

معرفی کارکنان

دکتر جواد غلامی

دکتر جواد غلامی

دکتر جواد غلامی

سمت: نماینده دانشکده علوم پایه درگروه برنامه ریزی آموزشی