یکشنبه 30 شهریور 1399   04:36:47
معرفی کارکنانبيشتر
دکتر مجتبی یاری

1397/8/29 سه‌شنبه

دکتر مجتبی یاری

سمت: نماینده دانشکده کشاورزی درگروه برنامه ریزی آموزشی