پنجشنبه 15 خرداد 1399   15:46:15
معرفی کارکنان
حامد طرماح

1394/3/12 سه‌شنبه

حامد طرماح

سمت: رئیس اداره تربیت بدنی

تلفن محل کار: 32355329

تلفن داخلی: 296