جمعه 7 آذر 1399   09:13:06
معرفی افراد
دکتر عیسی سلگی

1395/8/11 سه‌شنبه

دکتر عیسی سلگی

سمت: سرپرست گروه علوم و مهندسی محیط زیست

پست الکترونیکی: e.solgi@yahoo.com

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~ESolgi