چهارشنبه 17 خرداد 1402   19:47:47
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر سیده ثمر مرتضوی

دکتر سیده ثمر مرتضوی

دکتر سیده ثمر مرتضوی

سمت: سرپرست معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن داخلی: 431