شنبه 3 آبان 1399   03:13:09
معرفی افراد
دکتر سیده ثمر مرتضوی

1394/6/17 سه‌شنبه

دکتر سیده ثمر مرتضوی

سمت: سرپرست معاونت دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن داخلی: 431