یکشنبه 6 اسفند 1402   12:58:05
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر داود محمدرضایی

دکتر داود محمدرضایی

دکتر داود محمدرضایی

سمت: سرپرست دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

تلفن محل کار: 32355330

تلفن داخلی: 430

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~DMohammadrezaei