پنجشنبه 27 مرداد 1401   02:21:22
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر یاسین حسینی

دکتر یاسین حسینی

دکتر یاسین حسینی

سمت: مسئول پیگیری امور گروه دروس عمومی و تربیت بدنی

پست الکترونیکی: yasin.hoseiny@gmail.com

سوابق تحصیلی:
دکتری بیومکانیک ورزشی


صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~yhoseini