پنجشنبه 27 مرداد 1401   02:50:17
جهت مشاهده محتوا کلیک کنید
معرفی افراد
دکتر سید مهدی میرمهدی

دکتر سید مهدی میرمهدی

دکتر سید مهدی میرمهدی

سمت: مسئول پیگیری امور گروه مدیریت

تلفن داخلی: 405

صفحه شخصی: http://research.malayeru.ac.ir/~SMirmehdi